MỞ TÀI KHOẢN PHÁI SINH ONLINE TẠI VCSC
Mẫu hợp đồng nhà đầu tư cá nhân gồm có:
  • 01 bản sao Chứng minh nhân dân (không quá 15 năm)
  • 01 Giấy đề nghị mở tài khoản
  • 02 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
  • 02 bản Hợp đồng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
  • 02 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm hợp đồng cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ)
  • 01 Giấy mở tài khoản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) (nếu có)

* Mọi thông tin yêu cầu phía sau là để nhân viên hỗ trợ điền thông tin trên hợp đồng giúp quý khách hàng, quý khách hàng chỉ cần kiểm tra lại.
* indicates required
* Họ và tên đầy đủ
Email Marketing Powered by Mailchimp